ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اهداف کلی جهت آبادانی روستا

demo

اهداف کلی جهت آبادانی روستا عبارتند از :

1- توسعه يكپارچه در مناطق روستايي

2-  با تاكيد بر برنامه ريزي منطقه اي و محلي

3- با مشاركت و دخالت مردم

4- با هدف ارتقاء فردي ، اجتماعي و اقتصادي روستائيان ( توسعه انساني)

5-تسريع در اجراي پروژه سد خاكي توده بين

اهداف فرد ي مديريت روستائي

 1-نو سازي و بهسازي محيط فيزيكي روستايي

2- هدايت و نظارت بر فرآيند عمران روستايي

3-ارتقاء شرايط كار و زندگي

مسائل ومشكلات روستا از ديد گاه مطلعين و معتمدين محلي به شرح ذيل است

1- عدم وجود لوله كشي گاز

2- طرح هادي آسفالت معابر عمومي و جدول بندي آن  

3- بيكاري جوانان

4- نبود امكانات رفاهي و تفريحي مناسب براي كودكان و نوجوانان 

5-نبود سيستم مناسب دفع زباله در روستا

6-عدم اجراي طرح شهرك

7- رسیدگی مسئولین محترم شهرستان ابهر به مشکلات این روستا. درراستای بودجه دهیاری و...