ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شکرخداوند

demo

الحمدالله رب العالمین آرامش خوبی درروستا برقرار شده است

خدارا شاکریم

فروردین ماه سال1395 برای اهل روستا ماه خوبی بوده هم گاز شهری این روستاء نصب

شد هم یک سری اتفاقات مهم افتاده