ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشکل تخلیه زباله

demo

 چرا امكانات رفاهي به روستاها هيچ وقت به طور كامل ارائه نميدهند . چراهيچ نوع سيستم دفع زباله ندارند وبه طبيعت نمي انديشيم از آنجايي كه جاده ها به سرعت رشد ميكنند.

 طبيعتا اطراف خود را مي پوشانند وبا هم جلوتر مي روند همراه جاده طبيعتآ رفت وآمد زيادتر مي شود و توليد زباله بيشتر مي شود. والبته جنس زباله هاي ايجاد شده هم متفاوت ازجمله لاستيك ،كاغذ ومقوا،چوب ومنسوجات و....به طور خلاصه طبيعت ستيزتر خواهد شد.زباله يك مشكل جديد نيست ما بايد تصميم بگيريم كه با زباله ها را چه كار كنيم . مردم روستاها هميشه با زباله ها مشكل داشته اند. براي جمع آوري زباله هاي روستايي يا اصولآ اقدامات سيستماتيكي صورت نمي گيرد و هر روستا در حد توان خود با روشهاي غير اصولي وابتدائي مانند گاري ، فرغون،ويا بصورت سوزاندن زباله در هواي آزاد رهاسازي در اطراف مناطق مسكوني،كنار جاده ها واطراف رودخانه ها ومنابع آبي انجام مي شود . اينها باعث ميشود تا صدمات جبران ناپذيري به اهالي ساكن در مناطق ،موجودات زنده ومحيط زيست وارد ميشود در اثر تخليه ودفع روزانه زباله اثرات سوء وزيانباري بر جا گذاشته است. واگرزباله را جمع آوري ميكنند در فاصله كمي از روستا  تخليه مي كنند .پراكندگي اين مواد سبب چهره بد منظره وآلودگي منابع آب ،خاك ،هوا وهمچنين در تماس با انسان و دام باعث شيوع بيماريهاي دامي وشيوع آن به انسان ميشود .كه باعث افزايش مرگ ومير ويا بيماريها از طريق آلوده بودن محيط زيست ايجاد ميشود وبعلت دفع غير بهداشتي زباله ايجاد مي شود.روش خاصي كه براثر عوامل محلي مانند هزينه ودر دسترس بودن زمين و كارگر تعيين مي شود.روشهاي اصلي دفع زباله

 

1- تل انبار كردن زباله در داخل حصار(فأنس)یکی ازکارهای باارزش اقدام کننده این اهداف بوده 

براي دفع زباله نتيجه عمل ميكروبها ،حجم زباله به اندازه قابل توجه كاهش يافته

 

2- دفن بهداشتي زباله: در جاهايي كه زمين مناسب در دسترس باشد . دفن بهداشتي زباله بهترين روش دفع ايجاد خندق وبا فشردن آنها وريختن خاك روي آن

 

3- چاله هاي كود: در مناطق روستايي دستگاهي براي جمع آوري دفع زباله وجود ندارد و زباله ها رادر اطراف منازل پراكنده هستند و موجب آلودگي شديد خاك ميشود براي بر طرف كردن اين مشكل مي توان با حفر كردن چاله هاي كود براي هر يكاز خانوادها حل كرد. از اين چاله ها دو عدد لازم است كه پس از پر شدن و بستن سر يكي از آنها ديگري به كار گرفته شود. در مدت 5 تا6 ماهزباله درچاله تبديل به كود مي شود و مي توان آن را به مزرعه و يا باغات برد. در جوامع روستايي اين روش دفع زباله كار ساز و  نسبتآ ساده است.

نتيجه گيري:جمع آوري، حمل و دفع زباله هاي روستايي در سطح روستاءبدون توجه به اصول مديريتي صورت مي

گيرد .نحوه جمع آوري زباله در مناطق روستاي استان از الگوي خاصي پيروي نمي كند