ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اعلام های توده بین

demo

درپیرو اطلاع رسانی در پیام رسانهای اعلام های توده بین

کلیه مالکین وخرده مالکین حق آبه سد توده بین جهت دریافت سند تک برگ

مالکیت خود به مدت یک هفته از تاریخ 97/4/29 ازساعت 9صبح تا ساعت

8شب درمسجد جامع توده بین با دریافت اسناد ومدارک دال بر مالکیت با

همراه داشتن تصویرشناسنامه یک برگ وتصویر کارت ملی یک برگ برای

مالکین خوداظهاری ومالکین ورثه ای کپی شناسنامه تمام اعضای خانواده

(الزامیست)

 

 

 

مسئولین این سایت به استحضارعموم مردم شهید پرور روستای توده بین می رساند.

این سایت تابع قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 ادامه مطالب

1-این سایت انتقادپذیربوده هرگونه نظرات،انتقاد ،پیشنهادو... که منطقی باشد را باکمال میل می پذیرد.

2-این سایت صرفاً یک پرتال خبری واطلاع رسانی روستای توده بین می باشد.

3-مطالب این سایت طرفداریاوابسته به هیچ گروه ،احذاب ،انجمن ،شورا،یا تشکل نبوده

4- برعلیه یا به نفع هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی نویسد.

5- ازکلیه مخاطبین خواهشمنداست نظرات انتقاد ياپیشنهاد وگلایه مندی خودرا ازطریق نوشتاری این

سایت به ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نموده وپیگیری نمایند.

 

                                                                                                                                           متشکریم

 

 

 

((اطلاعیه))

 

بنا به ارسال ایمیل های فراوان از مالکین وخرده مالکین روستای توده بین

 

آنهایی که مطالعه می نمایند به اطلاع بی اطلاع ها برسانند

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاع تمام مالکین وخرده مالکین محترم آب رودخانه سد توده بین می رساند.

 

 

 

جهت عضویت درمجمع عمومی انتخاب هيأت مديره جديدتعاوني تلاشگران سبزتوده بین که درخردادماه

 

سال1395انجام می شود

 

 

 

(( شرایط افراد معرفی شده به شرح ذیل خواهد بود))

 

 

 

1-  کل مالکین روستای توده بین (96)رجل یا(ایاق) بافرد می باشد.

 

 

 

2-  اگر این 96فرد را به 6دانگ تقسیم کنیم هر16ایاق یک دانگ می شود .

 

 

 

3-  لذامالکین دانگ ها ازهردانگ 2نفرمالک یاخرده مالک را با صورتجلسه تنظیمی که به امضاء تمام مالکین دانگ

 

مربوط رسیده باشدبعنوان نماینده وسردانگ آن دانگ معرفی خواهند کرد.

 

 

 

بنابراین با این دونفر هرکدام نماینده (8)ایاق هستند.

 

 

 

تا درروز انتخاب هیات مدیره مجمع عمومی ان شاا...

 

 

 

این12نفرمعرفی شده ازبین خودشان به سمت های مشروح ذیل گمارده خواهند شد.

 

 

 

1-   پنج نفر رابعنوان اعضا هیأت مدیره جدید

 

 

 

2-  یک نفر رابعنوان مدیرعامل

 

 

 

3-  دونفر رابعنوان علی البدل هیأت مدیره جدید

 

 

 

4-   یک نفر   رابعنوان مدیرعامل جدید

 

 

 

5-  یک نفر رابعنوان بازرس اصلی جدید

 

 

 

6-  یک نفر رابازرس علی البدل جدید

 

 

 

7-  یک نفر هم بعنوان ناظرانتخاب خواهندشد.

 

 

 

البته درخصوص بازرسین درپایان وقت یک ساله بازرسین قدیم بازرسان جدید انتخاب خواهندشد .

 

 

 

افراد واجدشرایط ومعرفی شده میبایست حداقل یک صرناق

 

 

 

(یک چهارم رجل یا ایاق)مالک باشد. مورد تایید 32صرناق ازمالکان دانک خودش بوده باشد.

 

 

 

امضا وتاییدیه غیرمالک قابل قبول نمی باشد. شخصی که یک ایاق مالک باشد حق تاییدچهارصرناق رادارد.

 

 

 

توضیح اینکه مالکان (ورثه ای)

 

 

 

درصورتی می توانند بعنوان نماینده معرفی شوند که با ارائه ورقه انحصار ورثه یاتقسیم نامه معتبر که به تایید

 

وامضاء کل ورثه رسیده باشدوچندنفر ازمعتمدین وریش سفیدان محلی بعنوان شاهد پایین ورقه راتأیید کرده

 

باشند.پس ازآن شخص معرفی شده  مالک حداقل یک صرناق یک چهارم رجل مالک بوده باشد.

 

ازسوی دیگر مورد تأییدکتبی 16صرناق ازمالکین هم دانگهای خودش بوده باشند.

 

 

 

((تذکر))

 

 

 

اشخاصی که درتعاونی سهام دارهستند ودفترچه مالکیت هم دارند.

 

 

 

این افراد اگرمالک آب رودخانه (حق آبه) نداشته باشند نمی توانندبعنوان سردانگ انتخاب

 

شوند.  دراین خصوص اگر شخصی طرح ویا راه کارمطلب بهتری دارد .

 

 

 

می تواند با ارسال نظرات ویا طرح خود ازطریق ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای این پرتال

 

خبری ارسال تا ازطریق این سایت به اطلاع اهل روستاء ومالکین برسانیم.متشکریم