ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اعلام های توده بین

 

الحمدالله رب العالمین

درپیرو اطلاع رسانی در پیام رسانهای اعلام های توده بین

باپیگیری نماینده گان دانگها درخرداد ماه سال98 برای هردانگ حق

آبه آب پایاب سد توده بین مبلغ:53500000پنجاه سه میلیون پانصد هزار تومان به تاریخ:1398/4/31دریافت شده بود که  درتاریخ:98/5/25 با اطلاع رسانی قبلی بین

کلیه مالکین وخرده مالکین حق آبه سد توده بین جهت دریافت سند تک برگ

 

مالکیت خود به مدت یک هفته از تاریخ 98/5/25 ازساعت 9صبح تاساعت

 

تا ساعت 18 پولهای کاشت هندوانه بین مالکین وخرده مالکین تقسیم شد.

 

 

ادامه مطلب

اعلام های توده بین

demo

درپیرو اطلاع رسانی در پیام رسانهای اعلام های توده بین

کلیه مالکین وخرده مالکین حق آبه سد توده بین جهت دریافت سند تک برگ

مالکیت خود به مدت یک هفته از تاریخ 97/4/29 ازساعت 9صبح تا ساعت

8شب درمسجد جامع توده بین با دریافت اسناد ومدارک دال بر مالکیت با

همراه داشتن تصویرشناسنامه یک برگ وتصویر کارت ملی یک برگ برای

مالکین خوداظهاری ومالکین ورثه ای کپی شناسنامه تمام اعضای خانواده

(الزامیست)

 

 

 

مسئولین این سایت به استحضارعموم مردم شهید پرور روستای توده بین می رساند.

این سایت تابع قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ادامه مطلب

مشکل تخلیه زباله

demo

 چرا امكانات رفاهي به روستاها هيچ وقت به طور كامل ارائه نميدهند . چراهيچ نوع سيستم دفع زباله ندارند وبه طبيعت نمي انديشيم از آنجايي كه جاده ها به سرعت رشد ميكنند.

ادامه مطلب