ما 3 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

تبریک به زائرین بیت الله الحرام

 

 

 

 

بانام یادخداوند متعال وبه پیروی از تعالیم حیات بخش قرآن

 

مجید مدیریت محترم پرتال خبری روستای توده بین به کلیه 

 

اقوام وپدران ومادران ازدواج فرزندانشان را ازصمیم قلب

تبریک می گوید .

 

16- 

15-

14-

13-

12-

11-

10-

9-

8-

7- آقا مهدی شفیعی راد عروسی97/4/24

6- فرید تقوایی ازدواج

5-خانواده محمدآقا رستمی ازدواج دختر

4- مهدی شفیعی راد فرزند ذبیع اله ازدواج

3- امیرفاتح کردار فرزند مهدی ازدواج

2- جوادرستمی فرزندداود سلیمان ازدواج

1- محمدجوادرستمی فرزند قاسم بابت ازدواج سنت

 

نبوی تاریخ ازدواج :96/6/12

 

به زائرین محترم بیت الله الحرام زیارت قبول می گوید.

 

 

10-

9-

8-

7-

6-

5-

4- حاج ولی اله شفیع خانی فرزندنبی اله وهمسر محترمه

3- حاج یادگاربردبارمادروهمسروخواهرمحترمه.

2-حاج سیدتراب خضری وهمسرمحترمه حاجیه خانم.

1- حاج محرم لشگری وهمسرمحترمه