ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ويژگيهاي فرهنگي و صنايع دستي

demo

ساكنان اين روستا آقایان کشاورز زحمت کش هستند.

دینشان:مسلمان .

مذهبشان:شيعه12امامی.

آدابشان :بارسوم وبافرهنگند

خصلتشان: میهمان پرس دست ودل باز.

سطح سوادشان : بی سواد ندارند

حتی سالمندان این روستا درس خواندن نوشتن رادارند.

فرهنگشان بيشتر شبيه شهرستان ابهر هستند

زبان گويشان : ترکی منطقه ای خاص دارند.

 

ارتباط تجاري خوبي با روستاهاي اطراف دارند.

صنايع دستي در روستاي فرش بافي ،گليم بافي است

رونق اقتصادي خاصي ندارند .

دراقدام خدا پسندانه خانمهای خانه دار بصورت هیئتی درطول ایام هفته مجالس قرآن
 
خوانی وزیارت عاشورا دارند.
 
درایام احیاعزاداری وروضه خوانی زنانه دارند.
 
درایام عیادمراسم جشن مولودی خوانی دارند.

 

كشاورزي و دامداري اساس اقتصاد روستاي توده بين را تشكيل ميدهد.

سوغات اين روستا بيشتر انگور،كشمش ،گردو، بادام و ماهی هست. پرورشی.

دامداری این روستا به صورت سنتي ودامپرويهاي كوچك دارند.

نياز دارد روشهای اشتغال زایی درست دراین منطقه روستايي ايجاد شود.

بطورمثال دامپروريهاي صنعتي وانواع طيورنيزدرمنطقه استقرار پیداکرده ومورد توجه

قرارگيرد.