ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

درگذشته گان توده بین

     بسمه تعالی

 

مدیریت پرتال خبری روستای توده بین به خانواده های

مصیبت دیده مصیبت وارده را ازصمیم قلب تسلیت عرض می نماید.

من لم یشکرالمخلوق ولم یشکر الخالق

 

 

 

 
 

  

  78
 

80-

79-

78-خانوداه محترم حاج علی اعظم لشگری فرزندکربلایی عباس 12شهریور98

 

77-خانوداه محترم حاج باب اله لشگری فرزندسیف اله10مرداد98

 

76-خانواده محترم خادم الحسین(ع) محمدشفیع خانی

فرزندبهرام 26خرداد98

 

75-خانواده محترم حاج بابل اله بختیاری

داماد(مرحوم محمدآقا) شوهر خواهرحاج

حبیب24دی97

 

74-خانواده محترم کربلایی الیاس(الیخانی)

طوسی پرور فرزندقربانقلی 27آذر97

73-خانواده محترم علی اصغر لشگری فرزندحسین

برادرحاج عباس لشگری22آذر97

 

72-خانواد محترم مرحوم محمودشهسواری

پدر مسلم شهواری20آذر97

 

71- خانواده محترم مرحومه کربلایی فاطمه

نساء اولیاء 10آذرماه97

 

70- خانواده محترم شهید علی اکبر لشگری

مرحومه حاجیه تاجی لشگری فرزند استاعلی  10آذر97

 

69- خانواده محترم مرحومه حاجیه زینب

میرزا محمدی همسرمرحوم حاج بابل اله

 

22آبان ماه97

 

آیت اله واحدی فرزند عنایت اله 30شهریور97

 

68-خانواده محترم مرحوم حاج ولی اله فاریابی

فرزندحاج یداله 16مرداد96

 

67-مرحومه صغری شفیع خانی فرزندبهرامعلی 

خواهر (مرحوم رستم،اسلام و رزاق 29تیر97

 

66- خانواده محترم محمدعلی شفیع خانی فرزند

خسرو 25تیرماه 97

 

65-خانواده محترم مرحومه کبری گله زاده

همس مرحوم رمضان لشگری31خردا97

 

64-خانواده محترم کربلایی محمدشفیع خانی

 

فرزند:قاسم 1خرداد97

 

63-خانواده محترم مرحوم کربلایی محمد ربیع زاده

 

فرزند:بالاخان  20اردیبهشت 97

 

62- خانواده محترم مرحومه فاطمه اولیا فرزند

 

شیخ قدیر18اسفند96

 

61-خانواده محترم حاج عزت اله تقوایی بهمن ماه96

 

60-خانواده محترم مشهدی علی شفیع خانی فرزند

 

مرفت 20دی ماه 96

 

59- خانواده محترم شادروان مهرداد لشگری فرزند

 

اسمعلی6دی96

 

 58- خانواده محترم حاجیه امی خوینی فرزندمحمد

 

علی21آذر96

 

57-خانواده محترم مرحوم عباس رستمی فرزند

 

ابراهیم 28آبان96

 

56-خانواده محترم شادروان کربلایی قدیر رستمی

 

سلیمان28آبان96

 

55-خانواده محترم مرحومه بانوماه زر رستمی

 

فرزندعابس20آبان96

 

54- خانواده محترم مرحوم مشهدی امیرعلی شفیع خانی

 

فرزندنصیر4آبان 96

 

53- خانواده محترم مرحومه حاجیه خدیجه رستم

 

مظاهری9مهر96

 

52- خانواده محترم رمضان لشگری فرزندحاج

 

خداوردی6مهر96 

 

51- خانواده محترم مرحومه رقیه لشگری فرزندمحمدعلی

همسرمحمدمهدی اله وردی23شهریور96

 

50- خانواده محترم مرحومه زرین گل(زیبا)لشگری

فرزندموس1شهریور96

 

49- خانواده محترم محمدعلی نوری پدرپریا خانم نوه سیدتراب

 

48-خانواده محترم شادروان صادق زرگوش پدردوشیزه

 

حیفازرگوش20تیرماه96
 

47-خانواده محترم حاج فضل علی اولیا 10تیرماه 96

 

46- خانواده محترم ذاکراهلبیت(ع)مرحوم خدمتعلی لشگری 31خرداد96

 

45-خانواده محترم آقاسیدحسن صفوی پدرشهید

 

سید پرویزصفوی31خرداد96

 

44-خانواده محترم جوان ناکام امیدلشگری فرزند:رضا نوه حاج

 

رکابعلی لشگری 25فروردین96

 

43- خانواده محترم مرحوم حاج سیدکمال خضری فرزند:

 

حاج سیدجمال الدین 27اسفند95

 

42-خانواده محترم افسانه شفیع خانی فرزندآخان همسر

 

سهراب لشگری 21دی ماه95

 

41-خانواده محترم سکینه یوسفی همسرکربلای عباس رستمی علیپور

 

40-خانواده محترم عبدالحسین رستمی فرزند:مسلم 23آذر95

 

39-خانواده محترم جوان ناکام .... لشگری فرزندشادروان تقی

 

38- خانواده محترم حاج اسمعلی لشگری فرزندداداشعلی 28شهریور95

 

37- خانواده محترم آقا حاج سیدکوچک خضری فرزند حاج

 

ابراهیم14شهریور95

 

36- خانواده محترم کربلایی خوشقدم رستمی فرزندکربلایی

 

حسین همسرحاج ولی اله رستمی    2مرداد95

 

35-خانواده محترم مرحومه همسرشادروان اسحاق شفیع خانی

 

فرزندحاج محمدعیسی 

 

34-خانواده محترم مرحومه بتول خانم همسرشادروان حاج

 

صف علی لشگری

 

33-خانواده محترم حاج محسن لشگری پدر

 

شهیدان علی اکبرعلی اصغر لشگری

 

32-خانواده محترم مرحومه صغرا رستم مظاهری

 

فرزندمظفر

 

31- خانواده محترم ناصربرادرشهید(رضا)شفیع خانی فرزند

 

حاج عیسی

 

30- خانواده محترم تقی لشگری فرزند ابراهیم

 

(گوزلرون قربان)

 

29- خانواده محترم رضالشگری(اصفهانی) فرزند

 

(خانعلی)

 

28- خانواده حاج حسن آقا لشگری(مشهدی)

 

فرزندداداشعلی

 

27-خانواده محترم فاطمه شفیعی خواهرشهید

 

محمدرفیع فرزنداسماعیل

 

26- خانواده محترم مرحومه کوکب(کبوتر)اولیاء مادرشهید

 

علی اصغرلشگری  21آبان94

 

25- خانواده محترم مرحومه صفیه فاریابی فرزند حاج رحمت15آبان94

 

24- خانواده محترم کربلایی حسینعلی مظاهری فرزندمظاهر1مهر94

 

23- خانواده محترم حاج غلامحسین رستمی فرزند

 

حاج فتعلی 8مرداد94

 

22-خانواده محترم حاجیه صغرا حاج خلیلی


21- خانواده محترم صفررستمی فرزند علی اکبر
 
17 اردیبهشت94
 
 
20- خانواده محترم محمدعلی لشگری فرزند
 
 
ولی محمد
 
19- خانواده محترمه حاجیه خانم ربابه لشگری
 
 
فرزند ستار11بهمن93
 

18- خانواده محترم مرحومه حاجیه خانم خیرقدم رستمی

 

حاج آقانبی اله وآقای ذبی اله شفیعی راد

 

17-  خانواده محترم شادروان علی اکبر لشگری فرزند

 

16- خانواده محترم شادروان بهروز شفیع خانی فرزند

 

محمدعلی(عیسی)

 

15- خانواده محترم مرحومه خانم فاطمه لشگری فرزند

 

حبیب اله 

14- خانواده محترم شادروان عسگرعلی رستمی19مهر93

 

13- خانواده محترم مرحومه خانم کوکب رستمی20آبا94

 

12- خانواده محترم مرحومه کربلای رقیه لشگری فرزند

 

عزیزمحمد10مهر93

 

11-خانواده محترم جوان ناکام مهندس مهدی رستمی

 

علیپور فرزندعباس

 

10-خانواده محترم شهیدعباس شفیع خانی به مناسبت

 

مادربزرگوارش وهمچنین حاج قهرمان

 

9-خانواده محترم شادروان محمدشفیع خانی فرزندرستمبهمن ماه93

 

8-خانواده محترم شادروان احمدشفیع خانی فرزندحاج محرم

 

7-خانواده محترم شادروان حاج احمدشفیع خانی فرزندالله وردی20تیرماه93

 

6-خانواده محترم شادروان حاج سیدمحمدخضریفرزندسیدفخرالدین28خرداد93

 

- خانواده محترم مرحومه مینا رستمی فرزند:رضاقلی 20اردیبهشت93

5-خانواده محترم محمداسحاق شفیع خانی فرزندحاج محمدعیسی

 

4-خانواده محترم شادروان سلیمان رستمی11اردیبهشت93

 

3-  خانواده محترم شادروان مرحومه حاجیه فضه رستمی

 

فرزندکاظم 21فروردین93

 

2- خانواده محترم دوشیزه شادروان پروانه لشگری فرزند

 

محمدابراهیم

 

1-خانواده گان محترم شادروان کربلایی رحمت اله تقوای15شهریور92

 

خانواده محترم مرحوم شهریار لشگری فرزند:محمدعلی 3تیرماه 92

 

 

خانواده محترم مرحوم کربلایی ابراهیم(دکتر)

 

لشگری فرزندشعبان25آذرماه90

 

خانواده محترم مرحوم اکبر شاه گلدی فرزند:ضیاالدین

 

خانواده محترم مرحوم ضیاالدین شاه گلدی فرزند:آقامحمد16بهمن89

 

 - خانواده محترم مرحوم غلامعباس شفیع خانی  فرزند:رحیم10بهمن90

 

خانواده محترم مرحوم سعیدشفیع خانی  فرزند:عزیز اله5بهمن89

 

-خانواده محترم مرحوم حاج باب اله لشگری فرزند:حاج محمد4مرداد88

 

-خانواده محترم مرحوم عزیزاله شفیع خانی  فرزندمحمدآقا

 

-خانواده محترم مرحوم جوان ناکام مرتضی شفیعی راد

 

فرزند:حاج نبی اله 28مرداد87

 

-خانواده محترم مرحوم احمدلشگری فرزند:اسمعلی26مهر87

 

- خانواده محترم مرحوم اسحاق رستمی فرزند:مرحوم یحیا 31مرداد85

 

خانواده محترم مرحوم کربلای رجبعلی رستمی فرزند:عزت اله 14مهر85

 

خانواده محترم مرحوم اسماعیل شفیع خانی  فرزند:حاج ابراهیم20تیرماه85

 

خانواده محترم مرحوم حسین لشگری فرزند: عبدالرحمان 30اردیبهشت 75

 

     روحشان شاد یادشان گرامی