ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

باغ ها

 

درپیرو اطلاع رسانی در پیام رسانهای اعلام های توده بین

 

باغات روستای توده بین به صورت قرق آبی هر12روز درمیان آبیاری میشود که درختان مشروح ذیل را داترد

1- درخت گردو

2- بوته انگور بدونه وسایر انگورهای رنگی

3- درخت بادام

4- درخت گوجه سبز

5- درخت آلو زرد

6- درخت سیب

7- درخت گلابی

8- درخت زرد آلو

9- درخت خرمالو

10- درخت انجیر

11- درخت

12- درخت به

13-درخت گلاس

14- درخت آلبالو

15- درخت فندوق

16- درخت پسته

17-درخت انار

18- درخت هلو

19- درخت هولو شب رنگی

20- درخت تبریزی

وحدود چندین درخت میوه وسایر درختان را دارد

 

 

 

 

قابل توجه باغ داران محترم راه مبارزه با آفت خطرناک زنجره که

 

(همان جیر جیرک  است) فقط از2دو روش باید استفاده کرد

 

تاریخ ویراش:97/4/25

 

1- دادن کودشیمایی شامل 1- ازت 2-نیترات3- اوره4- پتاسیم و

 

20/20می باشد

2- هرس کردن شاخه های تخم گذاری شده که به وضوح دیده

 

می شود 

 

دوره دگردیسی این جانور3ساله است

 یعنی اگر امسال تخم گذاری کند تا3سال ریشه علف وانگور را مانند کنه  می خورد تا به سن بلوغ مانندمته زمین راسوراخ وبیرون می آیند عموماً شب ها روی درخت می خوابند وجغت گیری می کنند  وسپس زنجره ماده روی شاخه ها زنجیر وار تخم گذاری می کنند

بعد20روز از تخم گذاری  زنجره بالغ ازبین می رود

باتوجه به اینکه غریب یک ماه طول می کشد تا تمام زنجره های بالغ اززمین خارج شوند

پس نیاز است که حداقل درماه سه (خرداد) با سم پاشی آنها را ازبین ببریم 

بهترین زمان برای برای سم پاشی غروب نزدیک به شب است

 دستور العمل سم پاشی را از سم فروشی ها جویا باشید

یک لیتر در دوهزار لیتر آب است

ولی کن خیلی ها برای نتیجه بهتر با یک هزار لیتر آب سم پاشی می کنند

توجه داشته باشید

سم دلتامترین برای دام وانسان فوق العاده خطرناک است

حتماً درصورت اینکه سم پاشی می کنید ازماسک وکلاه استفاده نمایید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

باغ های سنتی وچاه عمیق روستا به صورت غرق آبی آبیاری می شوند .

 

اخیراً با توجه به حمایت دولت محترم از کشاورزان وپرداخت 85%ازهزینه

 

قطریه ای نمودن باغ هارا دولت محترم متحمل وپرداخت می نماید.

 

تنها15%از این هزینه راباغ داران آنهم بادریافت وام پرداخت میی نمایند.

 

که دراین راستا دونفر نماینده ازطرف باغ داران چاه عمیق 

 

همچنین دونفرنماینده ازطرف باغ داران باغ های سنتی جهت پیگیری

 

کارهای اداری قطریه ای نمودن این باغهاتعیین شده اند.