ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شهدا و دفاع مقدس

demo

   دل در طلب چه هاست بعد از شهدا          آن عهد و وفا کجاست بعد از شهدا

                                                                      پیمودن راه و پیــروی از رهبــر                تکلیف تمـام ماست از شهدا