ما 5 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

دهیارپيشرفت وآباداني روستا ها محسوب ميشوند

demo

 

دهیاربراي توجه بیشتر به روستاءعدالت محور درتقسيم بودجه وامكانات عمل می نماید.

 

نه خودمحور

 سهام عدالت، صندوق مهر ، دهياريها وديگر خدمات محروميت زدايي دولت از جمله

كارهايي است كه باعث مائمن شدن روستا ها براي ساكنان آن شده است .

اگر امكانات خوب و مناسبي در روستا ها موجود باشد ديگر دليلي ندارد كه روستا ئيان  

به شهرها مهاجرت كنند و مشكلات حاشيه نشيني در شهر بوجود آورد.

با توجه به اينكه روستائيان انسانهاي صادق و سخت كوش و بي مدعا، قانع وشجاع هستند،

درامركمك رساني به اين قشر محروم شوراها ودهيار روستاء هرچه بيشتركمك كار ادارات

و ارگانهامی باشند.دهیارمي تواند امكانات بيشتر و بهتري براي روستاء فراهم كنند.

تعريف دهیار: رابط بین اهالی روستاءبا بخشداری،فرمانداری،ونهادهای دولتی همچنین 

ناجی واجرای طرح هادی همچنین پاكسازي كليه معابرروستاء از زباله و نخاله و لايروبي

جویها ومعابرو....

دهيارها درحال حاضر در تعامل باشوراي اسلامي را مايه تحول واميد در مديريت روستايي

دركشور معرفي مي كنند.

 دهيار همیشه درخدمت مردم می باشد.