ما 9 مهمان و یک عضو آنلاین داریم

وظایف دهیار جهت اجرای برنامه توسعه روستا

demo

گام به گام بابرنامه:

گام 1: دهيار بايد وضعيت موجود روستا را كاملاً بشناسد.

در ابتدا دهيار بايستي از وضع موجود روستا شناخت كافي به عمل آورد كه اين شناخت در سه دسته كلي تنظيم ميشود:

شناخت محيطي-كالبدي روستا(جاده هاكانالهاي آبياري مدرسه درمانگاه زمينهاي مسكوني و كشاورزي و ... بطور كلي هر روستا بايد نقشه داشته باشد)

شناخت ويژگيهاي اجتماعي روستا(جمعيت روستا-مرد و زن و جوان و پير-مهاجرت هاي فصلي و دائمي و گروهها و احزاب روستا)

شناخت منابع درآمدي  و فعاليتها در روستا(فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي دامداري صنايع دستي و ماشيني كارخانه ها)

 گام 2:دهيار بايد مسائل و مشكلات و نيازهاي روستا را بشناسد.

 گام 3: دهيار بايد با مشورت و نظرخواهي مردم مسائل و مشكلات و نيازها را اولويت بندي كند.

 گام 4:دهيار با همكاري كميته هاي متشكل از مردم و مسئولين راه حلهاي قابل اجرا را پيدا كند.

 گام 5: از اين راه حلها بهينه ترين را انتخاب و منبع كسب درآمد اجراي ان را تعيين كند.بايد مشخص شود كه چقدر پول و از كجا بايد تأمين شود

و ريز حسابهاي مالي ان برآورد شود.

 گام 6:در نهايت اين تصميمات با اين برنامه گرفته شده است ولي اگر به اجرا نرسد هيچ فايده اي ندارد بنابراين مهمترين مرحله اجرا است كه به كمك مسئولين زيربط با توجه به ريز درامدها و هزينه هاي پروژه، اين كار انجام مي شود.

امیدواریم شاهد روستاهائی آبادتر با امکانات زیربنائی و عمومی بیشتری در سطح بخش باشیم

 

اسامی اعضاء دهیاری روستای توده بین از سال 87 تاکنون

1-اولین دهیار آقای حاج مهدی لشکری در سال 1386

2-دومین دهیار آقای عباس فارایی در سال 1388

3-سومین دهیار سرکارخانم لشکری نژاد در سال 1388

4-چهارمین دهیار آقای علی اصغر رستمی در سال 1389 

5- پنجمین دهیار آقای مهندس میثم حیدری ازدی ماه 1394