ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

معرفی سد خاکی روستای توده بین

demo

درود وافتخار به شرف انسانهایی که حق می جویند

 

غم می زدایند وشادی می آفرینند .

 

 

سد خاكي توده بين.


موقعیت جغرافیایی سد-استان زنجان- شهرستان ابهر-روستای توده بین این

سد خاکی بر روی رودخانه بالای روستای توده بین بسته شده و برای تامین آب

کشاورزی و باغات منطقه که آب عظیمی درفصلهای پائیز وزمستان وبهار به هدر

می رفت ذخیره می گردد.

 بنابه اعلام جهادکشاورزی شهرستان ابهر :

با اعلام خبر فوق افزود:براي ساخت سد خاكي

توده بين ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعتبار تخصيص داشته که عمليات آن از

سال ۸۵ آغاز شده درسال87آماده بهره برداري شده است.


این خبرافزوده از افزايش ۸۰ درصدي اعتبارات درسال ۸۷، در فصل كشاورزي،

آب و خاك خبر داد و عنوان كرد: يك ميليارد و ۵۳۰ ميليون تومان اعتباردرسال

افتتاحیه سد به اين بخش اختصاص داشته .

اطلاعات کلی سدخاکی

 

طول تاج سد ۳۳۰ : متر

عرض تاج سد ۸ : متر

ارتفاع سد ۳۵ : متر

حجم مخزن ۲/۲ :میلیون متر مکعب

حجم عملیات خاکی: ۸۸۸۵۰۰ : متر مکعب

طول کانال تقریبآ : ۳۰ متر

سرریز اوجی شکل به طول ۳۵ :متر

سازه شوت به طول ۱۱۹:متر

حجم بتن سریز ۳۰۰۰ : متر مکعب

وزن آرما تور مصرفی ۱۰۰:تن

حجم ریپ راپ ۱۳۶۰۰ :متر مکعب