ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا

demo

ماده 1- اولين جلسه هر دوره شوراي اسلامي روستا، كه در اين آيين نامه شورا ناميده ميشود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات ، به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد. 

ادامه مطلب