ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سابقه ی هیئت های مذهبی توده بین

1- هیئت باب الجوائج (ع) توده بین تاسیس در سال 1362

2-هیئت انصار الحسین (ع) توده بینهای مقیم مرکز تاسیس در سال 1380

3- هیئت حضرت ابوالفضل (ع) مقیم حسینیه تاسیس در سال 1382

4- هیئت ذاکرین انصار الحسین (ع) تاسیس در سال 1384

5- هیئت باب الحوائج قزوینی های مقیم قزوین تاسیس در سال 1391